NITORI FURNITURE – PHASE 2

nitori - DATA Cons - thi cong giai doan 2
DATA Cons-Nitori-cong ty co phan thiet ke xay dung

NITORI FURNITURE – PHASE 2

Address:  N2 Street – Phu My 3 Industrial Park, Tan Thanh Ward , Ba Ria – Vung Tau.

Scale: 400.000 square meters

Investor: Nitori Holdings

Time: 2019

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG DATA / DATA CONS

Chủ đầu tư: Nitori Holdings